Skogsrådgivning

Att äga och förvalta skog handlar om till stor del att få ut maximalt av sitt skogsägande. Varje skogsägare har olika mål med sin verksamhet. En del ser skogen som en trygghet och ställer inget krav på ekonomiskt utbyte. En del ser att skogen skall bära sig själv, andra ser skogsägandet som en långsiktig investering samt kapitalplacering. Skogsägande kan lämpa sig väldigt väl att kombinera med andra näringsverksamheter exempelvis konsultverksamhet.