Integritetspolicy

1. Vilka är Åkerblom & Hansson AB Information?

I denna policy kallas Åkerblom & Hansson AB, Org.nr: 559108-4867 för ÅH och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.
ÅH ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chatt eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller annat sätt.
ÅH går att nå på följande sätt:
Post: Åkerblom & Hansson Ekonomi & Skattekonsult AB, Flintevångsvägen 254 20
245 92 Staffanstorp
E-post: info@ahekonomi.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker hemsidan https://www.ahekonomi.se. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster samt våra kanaler på sociala medier.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som ÅH samlar in och hur den används. ÅH agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att ÅH ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill ÅH i kontaktad av oss.
ÅH agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.
Som personuppgiftsansvarig har ÅH ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

ÅH skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av ÅH:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på ÅH samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa ÅH:s interna informationssäkerhetspolicy.
Personuppgifter som skickas in till ÅH utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

5. ÅH som personuppgiftsbiträde

ÅH agerar som personuppgiftsbiträde för dig som användare till någon av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och ÅH. Ett förslag till sådant finns i våra tjänster och det kan du välja att gå vidare med eller skriva ett eget. ÅH agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.
ÅH kan i supportsyfte och efter överenskommelse fjärrstyra din dator för att hjälpa dig som användare av våra programvaror. Vidare kan överföring av filer förekomma för att fullfölja en köpt tjänst eller i supportsyfte.

6. Underbiträden till Åkerblom & Hansson AB

ÅH använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. ÅH förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer ÅH:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i ÅH:s interna informationssäkerhetspolicy.

7. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

ÅH använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av ÅH:s produkter. Vi använder också direktmarknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga.
ÅH följer SWEDMA etiska riktlinjer vad gäller direktmarknadsföring.

9. Överföring av information

ÅH och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

10. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.