Bokslut & deklaration

Det är viktigt att skatteutfallet över tid ska bli så gynnsamt som möjligt för både dig och ditt företag. Vi hjälper dig att upprätta ett korrekt och väl avstämt bokslut vilket ger dig en rättvisande bild över hur din verksamhet går. I deklarationen ser vi till att du inte missar några viktiga avdrag samt att du hamnar på en för dig väl anpassad inkomst och skattenivå. Vid deklarations- och bokslutsgenomgången ger vi dig en tydlig och detaljerad bild över hur ditt företag går.