Skatte & Ekonomirådgivning

För att lyckas med sitt företagande är det av stor vikt att hela tiden ha bra beslutsunderlag.
Vi på Åkerblom & Hansson agerar både som rådgivare och bollplank till våra kunder.
Vi har de verktyg som behövs för att ge er en god ekonomisk och skatteoptimerad planering.